De Schouw

Gepubliceerd op 25 april 2021 om 21:00

Ieder lid van onze vereniging is verantwoordelijk voor het onderhouden van de beken en sloten grenzend aan het gehuurde perceel zodat ten alle tijden het water goed kan doorstromen.

Dit betekent dat de sloten en beken op een vastgestelde diepte en breedte moeten worden gehouden en dat de sloot vrij is van grofvuil, afval, drijfvuil, riet en waterplanten. Ook moeten de walkanten in goede staat zijn en de beschoeiingen goed zijn onderhouden.

 

Om de leden hierbij te helpen vraagt het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering of er leden zijn, die vrijwillig en gezamenlijk op gezette tijden de kanten willen maaien.

Bij voldoende animo worden de kanten dan regelmatig gemaaid.

 

Vanaf de 3e maandag in oktober vindt de grote schouw plaats; de schouwmeesters van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) controleren dan of de sloten voldoende zijn onderhouden. In feite moeten de sloten het hele jaar door goed worden onderhouden, maar tijdens de grote schouw vindt hierop de controle plaats.

Ook op onze volkstuinen vindt controle plaats. Dit wordt gedaan door zowel de schouwmeesters als het bestuur.

Er wordt gecontroleerd of de sloten voldoen aan het minimale doorstroomprofiel en of de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd door eerdergenoemde punten.

Bij het niet in orde zijn van de sloten en beken  laat HHNK de werkzaamheden op onze kosten uitvoeren. Dit willen wij uiteraard voorkomen.

Mocht U om welke reden dan ook niet in staat zijn om zelf uw sloot- en beekkanten op orde te houden, verzoeken wij U om contact op te nemen met het bestuur. We zullen dan samen een oplossing vinden.

 

Meer informatie hierover vind u op:

https://www.hhnk.nl/najaarsschouw

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.